>>>Jak vést kroniky

Kniha JAK VÉST KRONIKU OBCÍ A MĚST

 Jak vést kroniku obcí a měst   Rádi bychom vám představili knihu Jak vést kroniku obcí a měst, která by neměla chybět v knihovně žádného kronikáře.   Autor: Lidmila Šotnarová, PhDr. Marie Kašubová, Růžena Gošová   Kniha je určena starostům obcí a kronikářům.   Pomůže v naplnění náročné zákonné povinnosti „vést kroniku obce“. V knize najdete krásná slova o důvodech vedení kronik, o historii kronikářství na našem území,   učasnou i minulou právní úpravu o kronikách, inspirativní ukázky a námět...

Číst článek...

Vedení kronik 2

      Přinášíme vám pokračování článku vedení kronik 1   zpracoval Radim Dušek   Roční zápisy (pouze příklad)   Hlavní kronikářovou prací jsou roční zápisy současnosti. Využívá se metoda diáře, příručního sešitu s chronologickými i tematickými záznamy dělenými hesly, nebo kartotéční záznamy umožňující libovolnou manipulaci a doplňování. Výpočetní technika zaručuje více možností, rychlý přesun zpráv, úpravu a vkládání. Takto zpracovávané podklady pro koncept celoročního zápisu je nezbytně nut...

Číst článek...

Vedení kronik 1

Obecní kronika Radim Dušek   Zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí Ukládání obecních kronik do archivů – metodické stanovisko archivní správy MV Metodický pokyn odboru AS MV ČR – Vyhotovování dokumentů na trvanlivém papíru Doplnění metodického pokynu k vyhotovování dokumentů na trvanlivém papíru Používání dokumentního inkoustu při provádění zápisů do matričních knih   Po listopadu roku 1989 přešla povinnost péče o kroniky na obce. Až v roce 2006 byl schválen nový zákon č. 132/2006 Sb., o ...

Číst článek...

Kroniky a proč je psát

Tento úvodní článek velmi stručně představí kroniky, poukáže na účel, obsah a užitečnost těchto knih a zaměří se v další části především na obecní kroniky. Podrobnosti k jednotlivým záležitostem týkajícím se kronik budou rozvedeny a upřesněny v dalších článcích, které postupně budou vycházet. V českém slově kronika je stále viditelný jeho význam. Ze staré řečtiny se tak přes latinu dostalo do našeho slovanského jazyka stejně jako do jazyků jiných slovo chronos, tedy čas. Stručně řečeno ...

Číst článek...

>>>Legislativa

Zákon o kronikách obcí

ZÁKON 132/2006 ze dne 14. března 2006 o kronikách obcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: § 1 Úvodní ustanovení Každá obec vede kroniku obce (dále jen "kronika"), do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím. § 2 Vedení a uložení kroniky (1) Kronika je vedena jako ručně psaná kniha s číslovanými listy nebo v elektronické podobě s následným tiskem číslovaných list...

Číst článek...

>>>Portál NK

Pozvánka na výstavu INSPIRACE PAPÍREM

Vážení přátelé tradiční ruční výroby, výtvarného umění a krásných knih, Srdečně vás zveme na výstavu INSPIRACE PAPÍREM, František Hodonský matrice – grafiky; Šárka Radová reliéfy - plastiky, která se koná od 23.6.2017 do 31.8. 2017 v Ruční papírně Velké Losiny. Vernisáž se koná ve čtvrtek 22.6.2017 od 17:30. Vstup volný. Výstavu za přítomnosti autorů zahájí Doc. Jakub Guziur PhD. Výstava bude přístupná v otevíracích hodinách v rámci I. prohlídkového okruhu Ruční papírny Velké Losiny. www...

Číst článek...

Nastavení uživatelského účtu

Naší snahou je, udělat portál Naše kronika tak, aby se dal snadno používat. Někdy je ale nutné vyžadovat některá nastavení po uživatelích. Po registraci a ověření vašeho e-mailu se můžete již přihlásit. Detailní nastavení vašeho účtu se vám zobrazí po kliknutí na vaše uživatelské jméno v pravém horním rohu. Zpracovali jsme pro vás i podrobného průvodce nastavením, který budeme průběžně upravovat.    

Číst článek...

>>>Kroniky a kronikáři

Pozvánka na setkání kronikářů 28. 11. 2017

POZVÁNKA Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o., a Městský úřad Pelhřimov Vás srdečně zvou na tradiční schůzku kronikářů, která se bude konat 28. listopadu 2017 ve freskovém sále zámku pánů z Říčan na Masarykově náměstí čp. 12 od 15:30 hodin. Seminář na téma Obsah a přílohy obecní kroniky povede Mgr. Tomáš HROMÁDKA, který je kronikářem Velké Chuchle, autorem metodické příručky Kroniky obcí, šéfredaktorem časopisu Kroniky a kronikáři a držitelem ocenění Kronikář roku 2014. Předmětem školení b...

Číst článek...

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV DOMAŽLICE SE SÍDLEM V HORŠOVSKÉM TÝNĚ zve širokou veřejnost   NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 9. ČERVNA 2017 V RÁMCI PROHLÍDKY ARCHIVU BUDE KE ZHLÉDNUTÍ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ZANIKLÝCH PODNIKŮ HORŠOVSKÉHO TÝNA V RESTAURÁTORSKÉ DÍLNĚ BUDE PŘEDSTAVENA TECHNIKA MRAMOROVÁNÍ PAPÍRU   ZAČÁTKY KOMENTOVANÝCH PROHLÍDEK 10/13/15/ A 16:30 H NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 10 Horšovský Týn      

Číst článek...

Vyhodnocení zpravodajů 2015

Slavnostní vyhodnocení se konalo 3.11.2016 v Mokrém O moderování a recitaci se během celého odpoledne postaral herec a recitátor Jaroslav Brendl. Jeho vystoupení mělo, jako vždy, velký úspěch. Život na Rychnovsku prezentovalo 42 zpravodajů z 31 obcí, 9 měst a 2 městysů, z toho: 20 čtvrtletníků 9 občasníků 7 měsíčníků 3 dvouměsíčníky 3 roční zpravodaje Kromě cen veřejnosti se samotného vyhodnocení ujal Orlický.net, knihovna U Mokřinky a také někteří z partnerů, jako např. cestovatel Jiří Már...

Číst článek...

Pozvánka na setkání kronikářů

POZVÁNKA Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p.o. a Městský úřad Pelhřimov Vás srdečně zvou na tradiční schůzku kronikářů, která se bude konat 30. listopadu 2016 ve freskovém sále zámku pánů z Říčan na Masarykově náměstí čp. 12 od 15:30 hodin. Seminář na téma Vedení obecních kronik povede Mgr. Tomáš HROMÁDKA, který je mimo jiné kronikářem Velké Chuchle, autorem metodické příručky Kroniky obcí, šéfredaktorem časopisu kroniky a kronikáři a držitelem ocenění Kronikář roku 2014. Předmětem školení bude m...

Číst článek...

4. ročník soutěže zpravodajů Rychnovska

Hlasování o nej zpravodaj Rychnovska roku 2015 je spuštěno! Hlasujte od 16.9. do 9.10.2016 na portále ORLICKÝ.net Podpořte obecní a městské zpravodaje, podpořte ten svůj zpravodaj! Všechny zpravodaje si můžete prohlédnout na Orlickém.netu a hlasovat. Na hlasování je dost času, takže si můžete zpravodaje v klidu prohlédnout. Hlasování je zde: Zpravodaje Rychnovska - hlasování!  Soutěž je určena zpravodajům měst a obcí okresu Rychnov nad Kněžnou Soutěží zpravodaje roku 2015 Soutěž probíhá od 1....

Číst článek...

>>>Dějepisectví

Stručný vývoj českého dějepisectví 2

Od husitské doby až na práh moderní historiografie Druhý díl článku o stručném vývoji a o přehledu základních děl českého dějepisectví začne tam, kde předchozí skončil. Počátkem patnáctého století a husitskými válkami, přes šestnácté století, století humanistického dějepisectví, barokní dobu sedmnáctého a počátku osmnáctého století až po osvícenství a kritický náhled na minulost. Z husitského období je velmi významná Husitská kronika Vavřince z Březové (asi 1370 - 1437). Husitská kroni...

Číst článek...

Stručný vývoj českého dějepisectví 1

Od počátku až do císaře doby Karla IV. Článek velice stručně popíše základní vývoj českého dějepisectví od nejstarších dob po počátek devatenáctého století. Není zdaleka úkolem tohoto textu vypsat všechny autory a jejich díla popisující českou minulost, ale vybráním několika základních osobností a jejich přínosů čtenáře seznámit se základní kostrou staršího českého dějepisectví. Tvorba některých zajímavějších autorů bude rozebrána do podrobnosti v některých z příštích článků. Jak se uč...

Číst článek...