Registrace.

Vytvoření nového účtu.


Účel (účely) zpracování osobních údajů: REGISTRACE UŽIVATELŮ WEBOVÝCH STRÁNEK. POUZE REGISTROVANÝ UŽIVATEL MŮŽE POŘIZOVAT NOVÉ ČLÁNKY A PŘIDÁVAT KOMENTÁŘE. UŽIVATEL MŮŽE BÝT ZE STRANY SERVERU INFORMOVÁN PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU O DĚNÍ NA SERVERU, NOVÝCH ČLÁNCÍCH, KOMENTÁŘÍCH A POD.. V PŘÍPADĚ, ŽE SE JEDNÁ O KRONIKÁŘE, NEBO ZÁSTUPCE OBCE, JE VYŽADOVÁNO ZADÁNÍ NÁZVU OBCE, TELEFONICKÉHO KONTAKTU A JMÉNA OSOBY, E-MAILU KDE JE MOŽNÉ IDENTITU NOVĚ REGISTROVANÉHO UŽIVATELE OVĚŘIT. Uděluji (IČO 45924104, Jiráskova 10A, Olomouc) souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených na registračním formuláři pro účely (zasílání informačních materiálů a další), do odvolání souhlasu. Před udělením souhlasu jsem byl/byla informován/informována o zpracování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.